Серпень2011-2012
1. Забезпечення виконання ст..53 Конституції України, Законів України “Про мови, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 1. Облік дітей 5-18 років у мікрорайоні школи. 2. Облік працевлаштування випускників 9, 11 класів. 3. Зарахування учнів у перший клас. 4. Аналіз виконання закону “Про мови” ІІІ тиждень ІV тиждень ІV тиждень ІV тиждень Перепис дітей Збір підтв. Список Списки Список Наказ Аналіз Директор Директор Директор Завуч
2. Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. 1. Підготовка навчального приміщення та кабінетів до навчального року. 2. Складання актів-дозволів на кабінети фізики, хімії, біології, майстерні і спортзалу. 3. Проведення інструктажу з ТБ з працівниками школи. 4. Аналіз санітарних книжок. 5. Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для реалізації програми “Школа здоров’я”. 6. Аналіз показників стану здоров’я учнів. ІV тиждень ІV тиждень ІV тиждень ІІ тиждень ІV тиждень ІV тиждень Огляд Акти Навчання Огляд Акти Залік Аналіз Аналіз Зав. Каб. Комісія Директор Директор Завуч Завуч
3. Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів гро-мадського самоврядування. 1. Розподіл обов’язків між керівниками школи. 2. Готовність розкладів, графіків. 3. Підготовка до Дня знань. 4. Нарада при директорі: Ø Про організований початок навчального року та дотримання працівниками школи внутрішнього розпорядку роботи школи. Ø Про організацію роботи по дотриманні безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки. Ø Про результати контролю проходження медогляду працівниками школи Ø Організація харчування учнів. Ø Організація учнівського самоврядування Ø ( чергування по школі, їдальні). Ø Про дотримання шкільної форми . Ø Про підготовку до свята 1 вересня. 5. Засідання ради школи : “Прийом готовності закладу до нового навчального року з підписанням відповідних актів” ІV тиждень ІV тиждень Серпень ІV тиждень ІІІ тиждень Інформувати Затвердження Репетиції Обговорення Акт Наказ Директор Завуч Організ. Директор Директор Директор Директор Організ.
3.1 Робота з педагогічними кадрами . 1. Ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, регламентом роботи школи. 2. Участь у роботі районних методичних об’єднань. 3. Коректування педагогічного навантаження. 4. Інструктування педпрацівників з питань правильного оформлення журналів та планів, відповідальність за збереження шкільної документації. 5. Забезпечення педколективу навчальними програмами і методичною літературою. 6. Підготовка особових справ учнів, класних журналів. ІІ тиждень ІІІ тиждень ІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень Інструктаж Інструктаж Заповнення Аналіз Аналіз Аналіз Перевірка документації Аналіз Директор Завуч Дир.. Зав. Гол. Пр Завуч Кл. кер. Адмініст- рація Кл.кер
3.2 Робота з учнями 1. Оформлення первинних списків учнів. 2. Забезпечення учнів підручниками. ІV тиждень Серпень Звірка списків Планув. Видача Списки Аналіз Дир..шк. Бібліотек
3.3. Робота з батьками. 1. Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників. ІV тиждень Збори батьків Кл. 1 кл.
4.Вдосконалення навчально-виховного процесу. Педрада 1.Вибори секретаря педради. 2. Педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу в школі за 2010-2011 н.р. та завдання на 2011-2012н.р. 3. Затвердження річного плану роботи школи. 4. Про завершення проходження навчально-виробничої практики. 5. Про організацію індивідуального навчання в 3 класі. 6. Формування факультативних груп, організація і облік їх роботи. 7.Стан працевлаштування випускників 8.Затвердження Статуту Тальянківської ЗОШ І-ІІ ступенів 9.Обговорення та затвердження перспективного плану роботи школи на 2011-2015 н.р. Директор Директор Завуч Директор Завуч Завуч Директор Директор Обговорення Засідання Збір заяв Педрада Списки Директор Директор Завуч Завуч Директор Завуч
5. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази. 1. Підготовка навчальних кабінетів до навчання, плани роботи, внутрішня документація. 2. Призначення відповідальних за матеріальну базу, навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу. 3. Ревізія засобів пожежегасіння. ІІІ тиждень ІV тиждень Огляд Закріпл. Зав. Аналіз Наказ Зав.каб. Директор Ком.з ох.пр.
6. Діагностично-аналітична діяльність. 1. Узгодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи. 2. Складання графіка контрольних робіт. ІV тиждень ІV тиждень Узгодження Планування Аналіз Графік Завуч Завуч
Вересень
1. Забезпечення виконання ст..53 Конституції України, Законів України “Про мови, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 1. Аналіз вступу дітей населеного пункту до школи. 2.Складання статистичної звітності. 3.Уточнення списку складу учнів. І тиждень І тиждень Списки Звіти Первинні списки Затв. списку Директор завуч
2. Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Реалізація проекту “Здоров’я” 1. Організація вивчення курсу “Основи здоров’я”. 2. Організація медичного обслуговування учнів. Робота з профілактики інфекційних захворювань. 3. Організація проведення вологого прибирання, провітрювання та дезинфекції приміщення. 4. Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь. 5. Подорож у країну чистоти і порядку» (3 клас) 6. Наказ «Про охорону праці, техніки безпеки в школі і покладання відповідальності за здоров’я і життя учнів» 7. Наказ «Про створення комісії з метою розслідування нещасних випадків» 8. Вступний інструктаж з охорони праці з новоприбулими працівниками. 9. Вступний інструктаж з охорони праці з учнями. І тиждень ІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень ІІІтиждень І тиждень І тиждень Планування Координаційна діяльність Координаційна діяльність Бесіди Інструктаж інструктаж Аналіз плану Аналіз плану Аналіз Аналіз Завуч Завуч Директор Завуч Класовод Директор Директор Директор Кл.кер.
3. Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів гро-мадського самоврядування. 1. Коректування банку індивідуальних програм по роботі з обдарованими дітьми. 2. Затвердження календарно-тематичних планів факультативів та гуртків. 3. Складання розкладів 4. Нарада при директорі: · Про результати контролю за діяльністю вчителів з планування навчальної та виховної роботи на І семестр · Про стан ведення шкільної документації. · Про організацію учнівського самоврядування 5. Про роботу вчителів по паспортизації навчальних кабінетів. Вересень ІІ тиждень І тиждень І тиждень І тиждень І тиждень Складання програми Узгодження планів розклад Вивчення інформації Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз Рекоменда ції Аналіз Аналіз Завуч Завуч Завуч Директор Завуч Директор
3.1 Робота з педагогічними кадрами . 1. Організація роботи атестаційної комісії. 2. Звіт за формою ЗНЗ-1. 3. Складання графіків відкритих уроків, творчих звітів учителів. 4. Проведення індивідуальної консультації з учителем першого класу на етапі адаптації учнів в школі та організація психолого-педагогічної підтримки. 5. Коректування плану курсової перепідготовки педкадрів на 2012 рік. 7.Засідання методичної ради: Організаційна робота з виконання методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2011-2012 н.р. ІІІ тиждень І тиждень І тиждень ІІ тиждень І тиждень ІІІ тиждень Співбесіди Планування Заповнення Планування Співбесіда Складання плану Наказ Наказ Затвердж.РВО Аналіз плану Аналіз Затвердж .РВО Директор Директор Завуч Завуч Директор Завуч Завуч
3.2 Робота з учнями 1. Свято День знань. Перший урок « . 2. Виставка малюнків “Золота осінь” 3. Книжкова виставка «Там бере початок Україна, де росте біля хати калина» 4. Організація свята квітів «Осінній дивограй». 5. Організація роботи з обдарованими учнями в 2011-2012 н.р. 6. Організація самоврядування учнів. Формування комітетів , центрів, рухів. Розроблення програм. Коригування планів. 7. Акція «Я – господар школи» - конкурс на «найзеленіший» клас 8. Конкурс дитячих малюнків «Безпека руху» 9.Вих..год. «Колобок іде до школи» ( 2 клас) 10 Вих год. « Скажи, хто твій друг» (6 клас) 11. «Посвята в першокланики.» (1 клас) 10. Організація чергування дітей і учителів по школі. 11. Діагностування учнівського контингенту з метою виявлення нахилів та інтересів учнів, їхніх обдарувань. 12. «Шлях до саморозвитку або як стати особистістю»- 7-8кл 12.Аналіз зайнятості учнів в гуртках, секціях. І тиждень І-ІІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень ІІ тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень І тиждень І тиждень Протягом Місяця ! тиждень Свято Виставка Виставка Тренінг Аналіз Аналіз Підсумки Підсумки підсумки Організат Організат Бібліотек. організ. Завуч Організ. Учком Гонтар Т.П. Завуч Соц.пед. Психолог Психолог Соц.пед.
3.3. Робота з батьками. 1. Проведення консультацій для батьків з питань адаптації учнів 5 класу. 2. Класні батьківські збори. Формування класних активів. 3. Батьківський комітет школи. Організаційні питання. 4. Батьківський всеобуч »Поради батькам першокласників» (1клас) «Зміст і організація навчально-виховного процесу в 3класі. «Формування етичної культури в сім’ї» (5 клас) 5. Організація роботи консультаційної психолого-педагогічної служби для батьків.
  1. Групове консультування батьків про вікові особливості першокласників і шляхи їх психологічної підтримки.
ІІ тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень Співбесіда Збори Засідання Лекція Аналіз Аналіз протокол Аналіз Кл. кер.5кл. Кл. кер. Кл. кер. Кл.кер. Класовод Кл.кер. Психолог Класовод Психолог класовод
4.Вдосконалення навчально-виховного процесу. 1.Організація методичної роботи з педкадрами. 2. Затвердження голів МО. 3.Затвердження на новий рік ради профілактики, складання плану роботи. 4. І засідання МО вчителів- предметників природничо-математичного циклу. 5. І засідання МО вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу. 6. І засідання МО класних керівників 7. Контроль за зовнішнім виглядом учнів, відвідуванням ними уроків. 7.Відкритий урок «Правла виконання перерізів» 9клас 8.Відкритий урок «Щотаке справедливість» ІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень Складання планів Затвердження Аналіз Наказ Завуч Директор Завуч Соц.пед. Булавка Н.К. Нирко З.М. Мольдерф М.В.
5. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази. 1.Тарифікація вчителів. 2. Організація інвентаризації матеріальних цінностей. 7. Підготовка комплексу заходів з підготовки школи до зимових умов. 8. Аналіз забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками. І тиждень ІV тиждень ІV тиждень І тиждень Розробка Графік Розробка умов Перевірка Наказ Наказ Планув. Аналіз Директор Директор Завгосп Бібліот. Завуч
6. Діагностично-аналітична діяльність. 1. Перевірка класних журналів. 2. Перевірка особових справ учнів. 3. Класно-узагальнюючий контроль. Забезпечення наступності у навчанні і вихованні учнів при переході із початкової у основну школу. 4. Персональний контроль. Відвідування уроків учителів, які атестуються. 5. Операція «Урок, підліток, сім’я» - відвідування уроків учнями. ІІІ тиждень ІІ тиждень ІV тиждень вересень Огляд Огляд Відвідування уроків Відвідування уроків Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз Завуч Директ. Директ. Завуч Директ. Завуч Завуч

Жовтень

1. Забезпечення виконання ст..53 Конституції України, Законів України “Про мови, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 1. Вивчення відвідування учнями факультативних занять та гуртків. 2. Облік дітей п’ятирічного віку, які відвідують дитячий садок. І тиждень ІІ тиждень Вивчення Перепис Аналіз Аналіз Завуч Директор
2. Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Реалізація проекту “Здоров’я” 1. Перевірка стану охорони праці в навчальних кабінетах.. 2. Проведення бесід на тему профілактики СНІДу, наркоманії. 3. Організація і проведення класних годин з правової тематики. 4. Медогляд учнів. 5. Школа здоров’я: «За хмарою тютюнового диму» (8 клас) «Духовна складова здоров’я» (6 клас) 6. Тренінг «За здоровий спосіб життя» 7 Інструктаж із техніки безпеки й правил поведінки під час осінніх канікул. ІІІ тиждень Жовтень ІІІ тиждень ІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень Огляд Планування Планування Обстеження Вих.. захід Вих. Захід Тренінг бесіди Відвідув. занять Відвідув. занять Арк.. зд. Директор Кл. кер. Кл. кер. Кл. кер. Класов. Кл.кер. Психолог Кл кер
3. Організаційно-педагогіч-на діяльність адміністрації та колегіальних органів гро-мадського самоврядування. 1.Аналіз роботи вчителів –предметників і класних керівників з учнями, які знизили успішність. 2. Аналіз відвідування учнями школи. 3. Підсумки й аналіз успішності у вересні – жовтні. 4. Організація харчування учнів. 5. План роботи на період осінніх канікул. ІІ тиждень ІІ тиждень ІV тиждень ІV тиждень ІV тиждень Спостереження Вивчення Аналіз Аналіз Планування Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз Затвердж. Завуч Завуч Кл. кер Завуч Організ.
3.1 Робота з педагогічними кадрами . Педрада 1.Педрада-дослідження. Розвиток розумових здібностей та рис особистості у навчально-виховному процесі. 2. Стан виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх загальною середньою освітою. 3. Про результати громадського огляду умов проживання, виховання, оздоровлення, працевлаштування дітей з багатодітних, малозабезпечених, неповних і неблагонадійних сімей. Результати моніторингу стану здоров’я дітей. 4. Про виконання рішень попередньої педради . Мульченко О.В. Завуч Соц.пед. Директор Концерт Консультація Аналіз Аналіз наказ Організ. Завуч Завуч Директ Директ Завуч Завуч Мульченко О.В.. Соц.пед. Психолог Директор
3.2 Робота з учнями 1.Святковий вогник до Дня учителя. 2 .Блок бесід з учнями з метою формування навичок здорового способу життя. 3.Засідання учкому школи. Робота в центрах. Робота волонтерських рухів; організація чергування, загально шкільні лінійки. 4. Конкурс –виставка « Світ моїх захоплень». 5. Конкурс на кращий учнівський куточок 6. Предметний тиждень з природознавства в початковій школі. 7.Вих.год.»Дивись не забудь – людиною будь» 8. Вікторина «Найрозумніший» (3клас) 9. Тиждень англ..мови «Квест» 10. Свято врожаю І тиждень І І тиждень І І тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень Організ. Кл.кер. Уч.муз. Організ. Пед.орг Кл.кер Класовод Дрожевська О.А. Педагог-орг
3.3. Робота з батьками. 1.Проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань адаптації учнів 5 класу. 2.Співбесіа з батьками тих учнів, що мають труднощі в навчанні. 3.Співбесіда з батьками тих учнів, які мають схильність до правопорушень. 4. Консультації з батьками обдарованих дітей. Коригування індивідуальних програм розвитку здібностей. 5.Батьківський всеобуч: «Допомога може бути різною» (2 клас) Лекція «Виховання чуйності і доброти» (3 клас) Протягом місяця ІІ тиждень І тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень Консультація Співбесіда співбесіда Кл. кер психолог Кл. кер Вчителі Кл. кер Вчителі Кл. кер Вчител Кл.кер
4.Вдосконалення навчально-виховного процесу. 1. Робота з обдарованими дітьми. Проведення шкільного туру предметних олімпіад з базових дисциплін. 2. ІІ засідання МО природничо-математичних дисциплін. 3. .ІІ засідання МО вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу. Відкритий урок з англійської мови. Урок-ділова гра «У магазині» Відкритий урок «Вода у природі. Подорож голубої краплинки» (3клас) Відкритий урок «Материки Землі» (4 клас) Відкритий урок Поняття про проекціювання (8 клас) Відкритий урок «Що означає бути щасливим» 5кл Відкритий урок «Речення двоскладове і односкладове, просте і складне» ІV тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень Планування Вибір кандидатів Завуч Булавка Н.К. Нирко З.М. Горовенко Г.О. Яцентюк Г.О
5. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази. 1. Перевірка готовності системи опалення до роботи в зимовий період. 2. Перевірка виконання санітарно-гігієнічних норм та естетичного вигляду класів та спортзалу, роботи з цих питань техперсоналу. 3. Інвентаризація. 4. Підготовка приміщень школи до роботи в зимових умовах. 5. Рейд “Живи, книго!” І тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень Перевірка Перевірка Інвентариза ція Планування Огляд Акт Акт Аналіз Аналіз Завгосп Директ. Директор Директор,Завгосп, Директор Бібліот.
6. Діагностично-аналітична діяльність. 1. Контроль роботи гуртків та факультативних занять. 2. Перевірка класних журналів. 3. Класно-узагальнюючий контроль в 5,9 класах. 4. Координація зайнятості вчителів під час осінніх канікул. 5. Перевірка стану ведення журналів 6. Відвідування уроків в 1 класі з метою вивчення стану підготовки учнів до школи. ІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень Відвідування Перевірка Відвідування планування Аналіз Аналіз Аналіз Завуч Завуч Директор Завуч Директор

Листопад

1. Забезпечення виконання ст..53 Конституції України, Законів України “Про мови, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 1. Вивчення відвідування школи учнями, які часто пропускають уроки. 2. Координація роботи з учнями, які мають початковий рівень знань. Листопад І тиждень Вивчення Вивчення Аналіз Аналіз Завуч Учит.- предм
2. Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Реалізація проекту “Здоров’я” 1. Коректування системи заходів школи з профілактики наркоманії , СНІДу, венеричних захворювань учнів. 2. Вивчення стану харчування учнів. 3. Школа здоров’я: 4. «Любов романтична, а хвороби – ні» (9 клас) 5. «Ще раз про здорову їжу» (5 клас) 6. «Довкілля і здоров’я людини» 6кл 7. Тренінг «Негативний вплив куріння на здоров’я та імідж» _міфи та факти. ІІІ тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень ІІ тиждень Вивчення Вивчення Вих..зах. Год. спілк. Год. Спілк Відео-урок тренінг Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз Кл. кер. Директор Кл.кер Кл.кер. Кл.кер. Гончарук О.М. психолог
3. Організаційно-педагогіч-на діяльність адміністрації та колегіальних органів гро-мадського самоврядування. 2. Нарада при директорі:
  • Про роботу їдальні та харчування учнів.
  • Стан роботи гуртків, факультативів та курсів за вибором.
  • Про стан підготовки робіт на педагогічну виставку.
  • Результати проведення фронтального, тематичного та класно-узагальнюючого контролю.
ІІІ тиждень Нарада Аналіз Завуч Директор Завуч Завуч директор
3.1 Робота з педагогічними кадрами . 1.Аналіз роботи вчителів – предметників у 9 класі . 2.Вивчення роботи вчителів, що атестуються. 3.Всеобуч колективу «Комп’ютерна грамотність» 4.Вивчення стану викладання етики І тиждень Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Відвідування уроків Відвідування уроків Аналі Аналіз наказ Завуч Директор Завуч Директор Уч .інформ. Завуч
3.2 Робота з учнями 1.Організація коректуючих занять із першокласниками, які мають труднощі в адаптації. 2.Проведення профорієнтаційної роботи з учнями 9 класу. 3.Книжкова виставка «І запалили свічки пам’яті» 4.Вих.год.до Дня пам’яті жертв голодомору 5. Підготовка до конкурсу «Зоряний дощ» Аналіз ведення документації дитячих організацій- 6.Відкр. вих. год «Веселий базар або Свято гарбузової каші». (2 клас) 7. Конкурс малюнків «Моя сім’я, а в ній і я» 8. Конкурс знавців української мови «Ллється рідне слово як жива вода (3, 4 кл.) 9.Вих.захід «Моя Україно, колиско-калино, пізнати тебе мені щастя дано.» (9 клас) 10 Конкурс «Міс Осінь» 5-9 класи 11. Зустріч з дільничним інспектором міліції по питаннях відповідальності за скоєні неправомірні дії 12. «Дивіться на нас як на рівних» ІІ тиждень І тиждень. ІV тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень Прот.місяця Аналіз І тиждень ІІІ тиждень ІІ тиждень І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень До 10.11 ІV тиждень Планування Тести Виставка Вих.. захід Заняття Самоконтроль Вих..захід Аналіз Класовод Кл.кер. Бібліот. Мульчен ко О.В. Організ Уч.муз. Пед.-орг. Кл.кер. 6кл. Класовод Класовод Пед.-орг. Соц. Пед. 1-7 кл Психолог
3.3. Робота з батьками. 1.Класні батьківські збори. Індивідуальні бесіди з батьками учнів 9 класу з морально-етичних питань.. 2.. Батьківський всеобуч « Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату батьків на формування особистості дитини»» ( 8 клас) «Телевізор в житті школяра» (6 клас) «Ставлення учнів до професії, яку він обирає». (9 клас ) «Спільна робота класовода і батьків щодо виховання людських цінностей» - 4кл 3. Проведення анкетування батьків 7,4,5 класів «Які ми батьки?» І-ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень І тиждень ІІІ тиждень І тиждень Збори Лекція Круглий стіл круглий стіл Анкетування Протокол Протокол Протокол Протокол Анкети, аналіз Кл.кер. Директор Комісренко Г.Л Кл.кер Кл. кер. Психолог
4.Вдосконалення навчально-виховного процесу. 1.Контроль індивідуального навчання учнів. 2.Методичний моніторинг викладання української мови. 3. ІІ засідання МО класних керівників 4. Відкритий урок з фізики «Послідовне з’єднання провідників» -7кл 5. Відкритий урок з інформатики «Пошук інформації в комп’ютері» -9кл 6. ІІ засідання МО початкових класів 7. Анкетування для вчителів «Формування мотивації навчальної діяльності учнів» І тиждень ІІІ тиждень ІІ тиждень ІІ тиждень ІІ тиждень ІV тиждень ІV тиждень Вивчення Моніторинг Аналіз Завуч Завуч Сивокінь Л.А. Сапатий К.М Голова МО Психолг
5. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази. Рейд “Живи, книго!” 1. Аналіз використання енергоносіїв. 2. Інвентаризація матеріальних цінностей. ІІІ тиждень ІІ тиждень Листопад Огляд Вивчення Перевірка Аналіз Аналіз Акт Бібліот. Завгосп Директор
6. Діагностично-аналітична діяльність. Перевірка шкільної документації, виконання програм та загально-педагогічних вимог. Виконання учнями Правил внутрішкільного розпорядку. Класно-узагальнюючий контроль -7,8 класи. Анкетування «Коло моїх захоплень» для виявлення інтересів та захоплень школярів. ІV тиждень Листопад ІV тиждень Перевірка Вивчення питання Наказ Аналіз Завуч Завуч Кл. кер Завуч
Грудень
1. Забезпечення виконання ст..53 Конституції України, Законів України “Про мови, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 1.Аналіз читацьких інтересів учнів. І тиждень Вивчення формулярів Аналіз Бібліот. Кл. кер.
2. Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Реалізація проекту “Здоров’я” 1.Стан температурного режиму в школі. 2. Перевірка виконання правил з ТБ в кабінетах та спортивному залі. 3.Бесіда з профілактики нещасних випадків під час канікул. 4. Вих..год. «Суд над алкоголем» (8 клас) 5. «Хочеш бути здоровим – грайся» (2 клас) 6.. Контроль стану шкільного подвір’я: усунення зледеніння доріжок 7. «Веселі старти « - 1-4 кл 8 Веселі старти «Нумо хлопці» -5-9 класи ІV тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень І тиждень І тиждень Замір Огляд Інструктаж Спортивні змагання Аналіз Аналіз Підписи Директор директор Кл. кер. Кл.кер. Кл.кер. Директор Яцентюк Г.О. Тихоню М.І.
3. Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів гро-мадського самоврядування. Педрада 1. Круглий стіл. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в навчальному процесі 2.Стан позакласної, позашкільної та спортивно-масової роботи. 3.Про результати моніторингу успішності учнів 5 класу порівняно з 4 класом. 4.Про підсумки навчально-виховного процесу за І семестр 5. Результати діагностики причин засвоєння знань на початковому та середньому рівнях. Що заважає навчанню? 6. Затвердження робіт на педагогічну виставку. 7. Про виконання рішень попередньої педради 8. Про виконання Закону про обов’язкову дошкільну освіту. Програма дошкільного виховання «Я у світі». Дрожевська О.А. Завуч,кер.гуртків Завуч Директор Психолог Завуч Директор ГоловаМО поч..кл. Вивчення Розгляд Аналіз Звіт Рекомен. Рішення Директор Завуч Директор Директор Психолог Завуч Кл.кер. Директор Завуч
3.1 Робота з педагогічними кадрами . 1.Підготовка робіт на педагогічну виставку. 2. Стан викладання А) основ здоров’я; Б) фізичної культури І тиждень ІІ.ІІІ тиждень Огляд Виставка наказ Завуч Голови МО Директор
3.2 Робота з учнями 1.Індивідуальна робота з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень та пропуски уроків без поважних причин. 2.Підготовка плану зимових канікул. 3.Організація та проведення Новорічних свят для учнів 1-6 класів. 4.Новорічний бал для учнів 7-9 класів. 5.Організація проведення заходів під час канікул. 6. Шоу - програма «Нумо, козаче» 8 кл. 7. «Козацькі забави» 5-9 класи 8. «Наша красна калита» 9. Містер 5 клас І тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІV тиждень ІV тиждень І тиждень І тиждень ІІ тиждень І тиждень Бесіди Планування Репетиції Репетиції Планування Вих..захід. конкурс Аналіз план Аналіз Аналіз Уч.предм Організ. Уч муз Кл. кер. Пед.орг. Кл.кер Пед.орг. Пед.орг. Кл.кер.
3.3. Робота з батьками. 1.Засідання ради школи. Господарські питання. 1. Батьківські збори.»Правильний вибір професії – важливий крок у житті» 9 кл. 2. Підготовка до виставки «Світ моїх захоплень» 1-9 кл 3.Трудове виховання дітей в сім’ї» (2 клас) 4. « Щоб не згасло сімейне вогнище» (5 клас) ІІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІІ тиждень Засідання Збори Виставка Лекція Тренінг Аналіз Протокол Аналіз директор Кл.кер. Вчителі. Кл.кер. Кл.кер.
4.Вдосконалення навчально-виховного процесу. 1.Моніторинг педагогічної діяльності 2.ІІІ засідання МО природничо-математичних дисциплін 3. Відкритий урок позакласного читання в 2 класі «Літературна казка» 4.Відкритий урок «І.Котляревський «Наталка-Полтавка» 9кл 5. Відкритий урок «Золоте правило моральності» етика 5кл. ІV тиждень ІІ тиждень ІІ тиждень ІV тиждень взаємовідвідування Побуд. діаграм Завуч Іщенко С.В. Нирко З.М. Гончарук О.М.
5. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази. 1.Огляд кабінетів. Рейд “Живи, книго!”. Придбання ялинки та ялинкових прикрас. ІV тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень Огляд Огляд Пошук спонсора Аналіз Аналіз Закупка Завгосп Бібліот. Організ. Завгосп
6. Діагностично-аналітична діяльність. 1.Тематичний контроль:” Використання інноваційних педагогічних технологій в школі”. 2.Організація харчування школярів. 3.Аналіз участі в районних олімпіадах. 4 Класно-узагальнюючий контроль в ,6,11 класах. 5. Перевірка навичок читання учнів 2-4 класів. ІV тиждень І тиждень ІV тиждень І тиждень ІІІ тиждень Вивчення Вивчення Звіти вчителів вивчення Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз аналіз Голови МО Завуч Завуч Завуч Директор Завуч

Січень

1. Забезпечення виконання ст..53 Конституції України, Законів України “Про мови, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. 1.Аналіз стану виконання Закону про мови й Програми розвитку української мови. ІІІ тиждень Вивчення Аналіз Голова МО Директор
Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Реалі-зація проекту “Здоров’я” 1. Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр. 2. Тиждень безпеки руху. 3. Про роботу ради школи та шкільного БК. 4. Про роботу соціального педагога 5. Класна година «Охайність та особиста гігієна – запорука здоров’я» (3 клас) 6. Твої корисні і шкідливі звички» (6 клас) 7. Зустріч учнів 8-11 класів з працівниками районної соціальної служби. 8. «Корисна їжа і здоров’я» (5 клас) Січень ІІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень ІІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень Перевірка Усунення Проведення Аналіз Аналіз Аналіз Директор Побірська Н.І.. Соц.пед. Директор Кл. кер. Кл.кер. Соц.пед. Кл.кер
3. Організаційно-педагогіч-на діяльність адміністрації та колегіальних органів гро-мадського самоврядування. Нарада при директорові:
  • Про роботу ради школи та БК школи
  • Про роботу соціального педагога.
  • Про результати роботи логопеда
  • Про стан роботи з попередження дитячого травматизму та дотримання БЖ.
Корекція розкладу на ІІ семестр
ІІІ тиждень Вивчення Наказ Директор Соц.пед Логопед Завуч Завуч
3.1 Робота з педагогічними кадрами . 1.Організація відвідування уроків у 4 класі учителями школи. 2. ІІІ засідання МО вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу. 3. ІІІ засідання МО класних керівників 4. Участь у районній виставці « Освіта Тальнівщини» ІІІ тиждень ІV тиждень ІІ тиждень І тиждень Планування Аналіз Завуч Нирко З.М. Мольдерф М.В.
3.2 Робота з учнями 1.Виконання плану роботи на зимові канікули 2. Засідання учкому школи. Підсумки за І півріччя. Конкретизація завдань на ІІ півріччя. 3. «Участь в проекті «Таланти багатодітної родини»» 4. Діагностування учнівського контингенту з метою виявлення прихованих здібностей учнів (конкурси творів, малюнків, віршів), виставка «Я зробив це сам» 5. Тиждень початкової школи І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень Аналіз Організ. Організ. Кер. гурт
Кiлькiсть переглядiв: 304